Co może zrobić właściciel nieruchomości, przez którą ma przebiegać planowana przez przedsiębiorcę inwestycja w postaci np. budowy linii wysokiego napięcia, czy też jeżeli taka inwestycja znajduje się już na nieruchomości? Może nie wyrazić zgody na takie działania przedsiębiorcy. W takiej sytuacji musi liczyć się jednak z tym, że przedsiębiorca przesyłowy, który nie będzie w stanie przeprowadzić danej inwestycji z pominięciem tej nieruchomości może wystąpić na drogę sądową.

Czytaj więcej...

1. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

Czytaj więcej...

Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

Czytaj więcej...

fb icon 325x325