Kancelaria Adwokacka Adwokat Marty Dubel w Jastrzębiu - Zdroju zapewnia doradztwo prawne i prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa rodzinnego:

 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o rozwód,
 • sprawy o separację,
 • sprawy o podział majątku wspólnego,

Czytaj więcej...

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marty Dubel w Jastrzębiu - Zdroju zapewnia kompleksowe doradztwo prawne i prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa spadkowego:

 

 • sporządzanie pozwów, wniosków i pism procesowych w zakresie prawa spadkowego,
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o zachowek,

Czytaj więcej...

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marty Dubel w Jastrzębiu - Zdroju zapewnia pomoc przy następujących zagadnieniach z zakresu prawa pracy:

 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę,
 • opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
 • sporządzanie  umów o zakazie konkurencji,
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy,

Czytaj więcej...

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marty Dubel w Jastrzębiu - Zdroju zapewnia następującą pomoc w zakresie spraw gospodarczych:

 • reprezentacja przed sądem w postępowaniach gospodarczych,
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
 • rejestrowania spółek,

Czytaj więcej...

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marty Dubel w Jastrzębiu - Zdroju zapewnia pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego:

 • reprezentacja przed sądami w sprawach z zakresu prawa cywilnego,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,

Czytaj więcej...

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marty Dubel w Jastrzębiu - Zdroju prowadzi następujące sprawy z zakresu prawa karnego:

 • obrona w sprawach karnych, wykroczeniowych i karnoskarbowych,
 • obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, wnioski o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wnioski o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności, wnioski o zatarcie skazania),

Czytaj więcej...

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marty Dubel w Jastrzębiu - Zdroju zapewnia kompleksowe doradztwo i obsługę procesu dochodzenia odszkodowań z tytułu:

 • odszkodowanie z OC,
 • odszkodowanie z autocasco,
 • odszkodowanie z ubezpieczenia na życie,

Czytaj więcej...

fb icon 325x325