Kancelaria Adwokacka Adwokat Marty Dubel w Jastrzębiu - Zdroju zapewnia pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego:

 • reprezentacja przed sądami w sprawach z zakresu prawa cywilnego,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • egzekucja należności w postępowaniu egzekucyjnym,
 • prowadzenie spraw o odszkodowania,
 • prowadzenie spraw o zapłatę,
 • prowadzenie spraw dotyczących ustalenia sposobu korzystania z nieruchomości,
 • prowadzenie spraw o eksmisję,
 • prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych,
 • prowadzenie spraw o naruszenie posiadania,
 • prowadzenie spraw o uznanie klauzuli umownej za niedozwoloną,
 • prowadzenie spraw o stwierdzenia istnienia stosunku najmu,
 • prowadzenie spraw o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
 • prowadzenie spraw o wydanie rzeczy,
 • prowadzenie spraw z powództwa przeciwegzekucyjnego,
 • prowadzenie spraw o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej,
 • prowadzenie spraw o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego,
 • prowadzenie spraw o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną,
 • prowadzenie spraw o nakazanie złożenia oświadczenia woli,
 • prowadzenie spraw o wydanie europejskiego nakazu zapłaty,
 • prowadzenie spraw o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • prowadzenie spraw o drogę konieczną,
 • prowadzenie spraw rozpoznawanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszcze,
 • prowadzenie spraw o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni o podziale,
 • porady prawne

 

fb icon 325x325