Kancelaria Adwokacka Adwokat Marty Dubel w Jastrzębiu - Zdroju zapewnia doradztwo prawne i prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa rodzinnego:

 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o rozwód,
 • sprawy o separację,
 • sprawy o podział majątku wspólnego,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
 • sprawy o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o uchylenie nadzoru kuratorskiego,
 • sprawy o wydanie zarządzeń opiekuńczych,
 • sprawy o kontakty i ich egzekucję,
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • dochodzenie tzw. wyprawki, czyli kosztów związanych z ciążą i porodem,
 • sprawy o zezwolenie na wyjazd za granicę,
 • sprawy o wydanie paszportu dla dziecka,
 • sprawy o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka, w szczególności sprawy o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego,
 • sprawy o zastosowanie i uchylenie środków wychowawczych w stosunku do małoletniego,
 • sprawy o przymusowe leczenie odwykowe/psychiatryczne,
 • sprawy o demoralizację,
 • sprawy o przysposobienie i opiekę,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

 

fb icon 325x325