Kancelaria Adwokacka Adwokat Marty Dubel w Jastrzębiu - Zdroju zapewnia kompleksowe doradztwo i obsługę procesu dochodzenia odszkodowań z tytułu:

 • odszkodowanie z OC,
 • odszkodowanie z autocasco,
 • odszkodowanie z ubezpieczenia na życie,
 • odszkodowanie powypadkowe,
 • odszkodowanie od Skarbu Państwa,
 • odszkodowanie za szkodę na osobie, to jest za uszkodzenia ciała, roztrój zdrowia, na pokrycie kosztów leczenia poszkodowanego, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania za śmierć bliskich,
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową, czyli odszkodowanie za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie samochodu, utratę motocykla i innych pojazdów,
 • odszkodowanie za szkodę w nieruchomości, to jest odszkodowanie za zniszczenie domu lub mieszkania, kradzież i uszkodzenie cennych rzeczy majątkowych,
 • odszkodowanie za wypadek w pracy,
 • odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności profesjonalistów, czyli m.in. odpowiedzialność lekarzy i personelu medycznego, odpowiedzialność zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, komorników, notariuszy, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, architektów, inżynierów budownictwa, pośredników usług turystycznych,
 • odszkodowanie za wypadek za granicą,
 • odszkodowanie za pozostałe szkody, czyli np. szkody w gospodarstwie rolnym, szkody łowieckie, szkody w podróży, utratę i zniszczenie bagażu, pobyt w szpitalu za granicą, szkody budowlane, szkody w działalności gospodarczej, szkody w transporcie przewoźników lub spedytorów.

 

fb icon 325x325